root.mn нь Medium.com сайтын консептийг ашиглан зөвхөн Монгол нийтлэлчиддээ зориулан хийгдсэн сайт юм. Манай сайтаас гаргасан guideline-н дагуу нийтлэл бичих эрх хэн бүхэнд нээлттэй бөгөөд хэрвээ та нийтлэлч болохыг хүсэж байвал дараах холбоосоор орно уу.

Бичээч болох нь
Becoming an author...

Яагаад root гэдэг нэртэй гэж?
root /ruːt/

the basic cause, source, or origin of something.

root.mn нь Ghost нээлттэй эхийн платформ ашиглаж хийгдсэн. Уг платформд нийтлэл бичих зааврыг доорх холбоосоор орж үзэцгээгээрэй. (Тун удахгүй эх хэл дээрх гарын авлага бэлэн болно)

Using the Editor in Ghost - FAQ
A powerful visual editor and the ability to seamlessly add dynamic content. Find out more about creating great content with Ghost 👻