Нууцлал

  1. Root.mn-н нууцлалын бодлого
  2. Мэдээллийн нууцлал

1. Root.mn-н нууцлалын бодлого

Энэхүү бодлого нь сайт, аппликейшн зэрэг буюу Root.mn-тэй холбоотой "Үйлчилгээ" ашигласан тохиолдолд мэдээллийг тань хэрхэн цуглуулах, хэрхэн нууцлах талаар танилцуулах болно

Бид таны дараах мэдээллийг цуглуулна:
Root.mn нь сурталчилгаанаас ашиг орлого олдоггүй тул таны мэдээллийг бид цуглуулан гуравдагч этгээдэд худалдахгүй болно. Таны хандалт болон бидний үйлчилгээтэй харилцаж буй харьцаа зэргийг тандсанаар бид танд олгож буй үйлчилгээгээ цаашид сайжруулах зорилгоор ашиглана.
Таны бүртгэл дээр буй и-мэйл хаяг, нэр зэргийг бид зөвхөн тантай харилцах нөхцөлд ашиглана

2. Мэдээллийн нууцлал